loader image

Juggling
Machine

Team
Building
inny niż wszystkie!

Team Building
inny niż wszystkie!

Gra szkoleniowo-integracyjna

Dla pracowników i menedżerów firm, uczniów i nauczycieli oraz zawodników sportów zespołowych, którzy chcą lepiej się poznać, zintegrować, poprawić umiejętność komunikacji i współpracy oraz podjąć wspólnie wymagające wyzwanie, aby zbudować w ten sposób więź, a także atmosferę współpracy i kreatywności wewnątrz grupy.

Rozwija umiejętność współpracy w zespole, komunikacji, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, a także koncentrację i spostrzegawczość

Idealny sposób na przełamanie lodów i barier komunikacyjnych, zapamiętanie imion, zbudowanie wzajemnego zaufania i atmosfery współpracy w grupie

Gra zawiera elementy ruchu, zabawy i żonglerki zespołowej profesjonalnymi piłeczkami do żonglowania.

Stacjonarnie

Jednorazowo
2 x 90 minut

polski
angielski
francuski
włoski

Ostateczny koszt zależy od lokalizacji, liczby uczestników i wybranego języka

Chętnie raz na jakiś czas otrzymam newsletter Odskoczni