loader image

Odskocznia dla Ucznia – trzyletni projekt współfinansowany przez M. St. Warszawa

Warsztaty cyrkowo-teatralne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych w Warszawie

Na początku roku szkolnego 2020/2021 ruszył unikalny cykl warsztatów dla uczniów i uczennic szkół podstawowych w Warszawie pod nazwą Odskocznia dla Ucznia. Wyjątkowość zajęć przeprowadzanych w ramach warsztatów cyrkowo–teatralnych polegała na tym, że oprócz rozwoju koordynacji ruchowej i umiejętności artystycznych warsztaty miały na celu rozwijanie umiejętności społecznych w tym komunikację i współpracę w grupie.

Projekt Odskocznia dla Ucznia był 3-letnim multidyscyplinarnym przedsięwzięciem artystycznym inspirowanym sztuką i kulturą cyrkową i teatralną. Cykl warsztatów obejmował zajęcia z dyscyplin cyrkowych (m.in. żonglerkę, balansowanie, manipulację przedmiotem i akrobatykę) oraz zajęcia teatralne i muzyczno-rytmiczne. Ponadto w ramach warsztatów, wykorzystywane były elementy sportu, terapii ruchowej, pedagogiki zabawy i treningu umiejętności społecznych.

„Za nami pierwszy semestr, opanowanie umiejętności jest dla nas ważne, ale jeszcze ważniejszy podczas warsztatów jest dla nas sam proces, który zachodzi w trakcie nauki (konfrontacja z niepewnością, obawami, praca nad wytrwałością, motywacją, umiejętnością radzenia sobie z niepowodzeniami, współpracą itd.). Inspiracją przy tworzeniu projektu były dla nas projekty z Niemiec, Francji czy Hiszpanii, gdzie pedagogika cyrku jest obecna od wielu lat jak i programy, które angażują i wspierają dzieci i młodzież, które w systemie szkolnym wypadają z grupy, a dzięki zajęciom mają szansę wykształcić inne stosunki, są codziennością ” – mówiła Julia Żardecka z Odskoczni.

Mimo trudności związanych z pandemią i realizacją początkowych założeń projektu, które zakładały stacjonarny charakter zajęć w szkołach, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 odbyło się ponad 100 godzin zajęć. Łącznie zrealizowano blisko 600 h zajęć. W projekcie wzięło udział ponad 40 placówek oświatowych z Warszawy (m.in. szkoły podstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ogrody jordanowskie).

Okazało się, że uczniowie i uczennice z powodzeniem odnajdują się w zajęciach online –  żonglują w domu skarpetkami, mandarynkami, czy balansują ze szczotką, a dzięki temu aktywizują i inspirują wszystkich domowników. Dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 Im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”  w Warszawie, Beata Ostałowska mówi o projekcie: “Jako społeczność szkolna z Drewnianej mamy nadzieję na dalszą współpracę. Uczniom bardzo podobały się zajęcia. Teraz w domach doskonalą sztukę żonglowania, co jest doskonałym sposobem na ruch w domu.” 

Zajęcia pomagały dzieciom i młodzieży rozwijać się motorycznie, wpływały pozytywnie na ich kreatywność, zdolność koncentracji i pozwalały im się odprężyć. Warsztaty okazały się idealną odpowiedzią na ciągłe napięcie, koncentrację i dużą ilość pracy przed komputerem, które pandemia przyniosła do świata uczniów i uczennic.

Projekt Odskocznia dla Ucznia współfinansowało m. st. Warszawa.

Zainteresowały Cię warsztaty i myślisz o zamówieniu dla swojej klasy?

Napisz: kontakt@odskoczniastudio.com

Chętnie raz na jakiś czas otrzymam newsletter Odskoczni