loader image

Wykład: Cyrk? Nie ma się czego wstydzić. O cyrku nowym i dostępnym.

Zapraszamy na wykład Pauliny Chodnickiej towarzyszący wystawie CYRK, która miała miejsce w Królikarni – Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie w 2022 r

Na przestrzeni ostatnich dekad zasadniczo zmieniło się postrzeganie cyrku i sztuki cyrkowej w Polsce. Podczas wykładu została omówiona recepcja tej formy rozrywki w kontekście przemian ustrojowych i wzrostu świadomości społeczeństwa. Podjęta została próba charakterystyki pedagogiki cyrku – metody służącej rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz sprawności fizycznej i została poddana refleksji koncepcja Nowego Cyrku.

Chętnie raz na jakiś czas otrzymam newsletter Odskoczni